Kitoblar

O'zingizga kerak bo'lgan kitob nomini nomi orqali qidiring va bepul yuklab oling. Agar kitobni asil nusxasidan foydalanishni hohlasaiz unversitet kutubxonasiga tashrif buyurib erkin foydalaning

Geologiyaliq terminlerdin

Shaniyazov B.J. va bosh.

Geoekologiya

Sh.M.Sharipov va bosh.

Umumiy geologiya

X.Chinniqulov, A.H.Jo'liyev