Kitoblar

O'zingizga kerak bo'lgan kitob nomini nomi orqali qidiring va bepul yuklab oling. Agar kitobni asil nusxasidan foydalanishni hohlasaiz unversitet kutubxonasiga tashrif buyurib erkin foydalaning

Sanoat geografiyasi

U.T.Egamberdiyeva

Daryolar gidrologiyasi

F.X.Xikmatov va bosh.

Yer bilimi asoslari

R.A.Ibragimova, M.T.Mirakmalov