info@example.com +998 71 246-67-71

Kitoblar

М. Ҳакимов

Нутқий актлар назарияси

Н. Раҳмонов

Тарихдан озиқланиб

Z. T. Xolmanova

Kompyuter lingvistikasi

N. Jumaxo'ja, I. Adizova

O'zbek adabiyoti tarixi (XVI-XIX asr yarmi)

S. Ashirboyev

O‘zbek dialektologiyasi