info@example.com +998 71 246-67-71

Kitoblar

U. S. Qosimov

O'simliklar oziqlanishi va o'g'itlar.

B. Zaripov, Z. Malikov, A. Shermuratov, M. Allamuratov, G. Abdulxaqova

BIOLOGIYA II- qism

Z. Malikov, B. Zaripov, A. Shermuratov, D. Babaxanova, R. Babaeva, S. Nadjimova

BIOLOGIYA I- qism

Б. А. Сулаймонов, И. Ю. Подковыров, Б. С. Болтаев, А. Р. Анорбаев, Ш. А. Махмудова

Интегрированная защита растений

С. Абдуллаев, С. Сидиқов, З. Абдушукурова, З. Рахматов

Жиззах чўли тупроқларинининг жадал ривожланган деҳқончилик шароитида ўзгариши ва унинг унумдорлигини ошириш йўллари

З. Ибодуллаев

Асаб ва рухият

M. I. Bazarbayev, G. G ‘. Radjabova, G. A. Bekmurodova, N. A. Fayziyeva, M. Q. Norbutayeva

Umumiy va tibbiy radiobiologiya

B. To'xtashev, T. Qoraboyeva, Y. Ashirov, J. Eshonqulov

Qishloq xo‘jalik melioratsiya va yer tuzish fanidan amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlari

M. A. Jo‘rayeva

Dorivor o‘simliklar atlasi

С. Сидиков

Агрохимическое картирование почв

М. Х. Яхъяева, Б. А. Кахоров

Сборник ситуационных задач по патологической анатомии

Яхъяева - М. Х. Урунова

Оперативное родоразрешение в интересах плода

С. Сидиқов, М. Мазиров, О. Эргашева, Н. Ташметова

Минерал ўғитлар самарадорлигини ошириш йўллари

L. S. Kuchkarova, Sh. Q. Qurbonov, I. I. Karimova, N. A. Ergashev

Ovqatlanish va metabolizm

A. X. Qo‘chqarov, Z. U. Elmuratova, G. S. Mirzayeva

Gistologiya va embriologiya